Certyfikaty

Produkty CBD, wytwarzane w certyfikowanym laboratorium

Wszystkie oleje QANNAQ CBD są opracowywane i produkowane w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 i GMP (Good Manufacturing Practices).

Dzięki dokładnemu monitorowaniu wszystkich etapów produkcji możemy zaoferować bezpieczne i skuteczne produkty CBD o gwarantowanej i weryfikowalnej zawartości kannabinoidów.

Produkty CBD QANNAQ są zgłoszone jako suplement diety

Rynek europejski był kiedyś nasycony licznymi produktami CBD, z których wiele zostało wyprodukowanych w warunkach o bardzo niskim standardzie .

Ze względu na zagrożenia dla zdrowia konsumentów, Parlament Europejski wdrożył mechanizmy regulacyjne i skuteczne systemy kontroli mające na celu sprzedaż wyłącznie produktów CBD, które są bezpieczne do spożycia.

Jesteśmy dumni z certyfikatów potwierdzającyh przestrzeganie przepisów Rozporządzenia (UE) 2015/2283 dotyczącego nowej żywności.

Oleje QANNAQ CBD –są zgłoszone jako suplement diety.

qannaq certifications gmp iso

Następny krok – autoryzacja nowej żywności wydana przez EFSA

Produkty wytworzone z kannabinoidów pochodzących z konopi podlegają nowej wspólnotowej regulacji dotyczącej nowej żywności.

Aby mogły być legalnie stosowane w środkach spożywczych, te nowe składniki żywności wymagają zatwierdzenia przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Dzięki naszemu kluczowemu partnerstwu z ACI – The Association for Cannabinoid Industry, QANNAQ złożył wniosek do EFSA o certfikacje naszych produktów . Proces jest rygorystyczny i obejmuje szereg złożonych analiz w celu certyfikacji jakości, a także udział w badaniach lub eksperymentalnych działaniach rozwojowych. Uzyskane informacje naukowe są następnie dodawane do baz danych i bibliotek technicznych wykorzystywanych do poszerzania horyzontów tej szybko rozwijającej się dziedziny.